Läsnäolovelvollisuus määräytyy kunkin opintojakson ”luonteen” mukaan. Mahdollinen läsnäolovelvollisuus määritellään prosentteina (esim. 50 % tai 80 %) ja se voi koskea luentotunteja ja/tai erillisiä harjoitustunteja. Opetussuunnitelmaan voi kuulua myös opintojaksoja, joihin ei kuulu lähiopetusta, vaan opintojakso suoritetaan tenttimällä, tekemällä kirjallisia töitä tai verkko-opintoina.

Opintojakson ensimmäisellä kokoontumiskerralla on jokaisen oltava läsnä, koska silloin esitellään opintojakson toteutustapa:

  • tavoitteet, laajuus ja keskeinen sisältö
  • suoritustapa (esim. luennot, laboratorio- ja harjoitustunnit, kirjalliset tehtävät, tentti)
  • lähiopetuksen määrä ja itsenäisen työskentelyn osuus
  • arviointiperusteet ja tenttien ajankohdat (varsinainen tentti, uusintatentit) sekä
  • läsnäolovelvollisuus tunneilla.

Opintojaksojen sisällöt on kuvattu koulutusten opetussuunnitelmissa, jotka löytyvät Opinto- oppaasta. Lisäksi kustakin opintojaksosta ja opetusjärjestelyistä on laadittu tarkempi  toteutussuunnitelma.

Lähiopetuksen lisäksi opintojaksoon kuuluu ­­­­­­itsenäisesti suoritettavia töitä (raportteja, referaatteja, esseitä jne.). Itsenäisen työn määrä opintojaksosta on keskimäärin 50 %. Tämä kannattaa suunnitella huolellisesti ja varata valmiiksi omaan työjärjestykseen itsenäisen työskentelyn ajat. Kun työjärjestyksessä ei ole opetusta, on sinulla silloin aikaa tehdä itsenäisiä tehtäviä. Näin varmistat töiden valmistumisen sovitussa ajassa.  Opiskelijan työviikon pituus on 40 tuntia, mihin lasketaan mukaan opetuksellinen aika, tehtävien tekeminen, verkossa opiskelu, ryhmätyöt jne.

Sovitut tehtävät on palautettava määräajassa (ilmoitetaan toteutussuunnitelmissa), samoin kaikki harjoitteluun liittyvät dokumentit. Päättyvän lukuvuoden tehtävät tulee opiskelijan palauttaa kesäkuun ensimmäisen viikon loppuun mennessä (ei koske kesäopintoja). Myöhästyminen sovitusta määräajasta vaikuttaa arvosanaan. Opettajalla ei ole velvollisuutta ottaa suorituksia vastaan enää sovitun määräajan jälkeen. Pätevän syyn vuoksi opiskelija voi pyytää lisäaikaa tehtävän suorittamiseen.

Hyviä ohjeita ideointiin, kirjallisten töiden tekemiseen (oppimis- ja luentopäiväkirjat, esseet, referaatit), projekteihin yms. löytyy internetissä olevasta Oppimisen työkalupakista. Työkalupakista löytyy testejä esim. oman oppimisstrategian ja oppijana kehittymisen testaamiseen. Opinnäytetyön tekemiseen löydät ohjeet intranetistä.

Sairauspoissaolo

Oma tai lapsen pitkäaikainen sairaus (yli 3 pv) otetaan huomioon läsnäoloa arvioitaessa.  Ilmoita pitkäaikaisesta poissaolosta opettajatuutorillesi, mahdollisuuksien mukaan opettajille ja harjoittelun aikana aina harjoittelupaikkaasi sekä harjoittelua ohjaavalle opettajallesi. Ilmoituksen voit tehdä myös suoraan opinto-ohjaajalle tai opintotoimistoon. Palattuasi opiskelemaan osoita esim. lääkärintodistuksella pitkäaikainen poissaolosi ja sovi opettajiesi kanssa miten suoritat puuttuvat osiot. Pitkäaikaisessa sairauspoissaolossa kannattaa olla yhteydessä myös terveydenhoitajaan (Vital) mahdollisia hoito-ohjeita varten.

Sairauden kestäessä pitempään kannattaa harkita opintojen tilapäistä keskeyttämistä, koska yli 2 kk:n sairaus oikeuttaa opiskelijan saamaan sairauspäivärahaa ja yleistä asumistukea. Katso tarkemmin tämän oppaan kohta Opiskeluoikeus/läsnä- ja poissolotiedon muuttaminen.