Opintopolkusi KAMKissa

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
Jokaisella opiskelijalla on henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) joka pohjautuu opetussuunnitelmaan ja sinun  itsesi tekemiin valintoihin ja päätöksiin.

Sinun HOPSisi voi sisältää :

  • oppimiselle asettamiasi tavoitteita ja opintojen ajoituksen suunnittelua
  • osaamisesi ja ammatillisen kehittymisesi arviointia suhteessa yhteisiin ja koulutuskohtaisiin työelämävalmiuksiin eli kompetensseihin (kompetenssit löydät Opinto-Oppaasta)
  • mahdollisten aikaisempien ja muualla suorittamiesi opintojen hyväksilukuja sekä muulla tavalla hankkimasi osaamisen tunnistamista ja tunnustamista
  • päätöksen, miten syvennät osaamistasi
  • mitä vapaasti valittavia opintoja valitset ja miksi
  • mihin lähdet harjoittelemaan; miksi valitset ko. harjoittelupaikan
  • mikä on opinnäytetyösi aihe ja pohdintoja aiheen valinnasta
  • suunnitelmasi kansainvälisten valmiuksiesi kehittämiseksi (vaihto-opiskelu, harjoittelu ulkomailla, kieliopinnot jne.)
  • projekteihin osallistumisen ja työelämään siirtymisen suunnittelua

Opintonsa aloittavat opiskelijat laativat HOPSin PAKKI -opiskelijan työpöydällä yhdessä  opettajatuutorin kanssa. Aloilla voi olla käytössä myös HOPSit jotka tehdään  Moodle – oppimisalustan ”Opintopolkuni KAMK:ssa ” –opintojaksossa.

Lisätietoja harjoittelusta, vaihto-opiskelusta ja opinnäytetyön laatimisesta saat vastuuopettajien, kv-toimiston ja opintotoimiston järjestämissä infoissa sekä internet- ja intranet –sivuilta.

HOPSin ohella voit laatia myös portfolion kuvaamaan oman asiantuntijuutesi kehittymistä.

Muista kuitenkin, että  vaikka itse olet vastuussa HOPSin laatimisesta, sinulla on apuna opettajatuutorisi joka käy kanssasi vuosittaiset tulo- ja kehityskeskustelut. Noissa keskusteluissa käytte yhdessä läpi sinun ajatuksiasi tulevaisuudesta.