Syksyllä 2018  ja sen jälkeen opintonsa aloittavat opiskelijat  ilmoittautuvat kaikille opintojaksoille PAKKI -työpöydällä.  Sitä ennen aloittaneet opiskelijat ilmoittautuvat itse vain vapaasti valittaville opintojaksoille.
PAKIN toiminnasta järjestetään opiskelijoille info opintojen alkaessa.
Ilmoittautumiskäytänteet pääpiirteittäin:
  1. Ilmoittaudu ensin läsnäolevaksi opiskelijaksi.
  2. Vapaasti valittavia opintoja voi valita joka kevätlukukausi. Valinta-/ilmoittautumiskierroksia on kaksi, koska tarjottavista opintojaksoista toteutetaan ne, joihin on riittävästi ilmoittautuneita. Toisella valintakierroksella voi tehdä täydentäviä valintoja toteutuvien opintojaksojen tarjonnasta.
  3. Kieltenopettajat tiedottavat  vapaasti valittavista kieliopinnoista tarkemmin sähköpostitse lukuvuoden alussa. Ilmoittautuminen tapahtuu suoraan opettajalle.
Opintojen ajoitusta voit suunnitella Moodlen ”Opintopolkuni KAMK:ssa” – ohjelman kautta ja PAKISSA. Muista, että saat apua tarvittaessa opettajatuutoriltasi.