Tyypillisimpiä oppimisvaikeuksia ovat lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvät ongelmat. Jos sinulla ei ole lukivaikeudesta aiempaa todistetta, mutta epäilet asiaa, voit tehdä pikatestin Lukineuvolan internet-sivujen (http://www.lukihairio.fi) kautta.

Virallisen todistuksen lukemis- ja kirjoittamisvaikeudesta voi saada:

  1. Osallistumalla ensin Kajaanin ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajan järjestämään lukiseulaan; ajankohdasta ilmoitetaan syyslukukauden aikana. Aloittavien opiskelijoiden toivotaan ilmoittautuvan lukiseulaan orientaatiopäivien aikana.
  2. Lukiseulan tulosten perusteella opinto-ohjaaja arvioi jatkotestaamisen tarpeen ja ohjaa jatkotutkimuksiin.

Lukiseula  on opiskelijalle maksuton.

Lukiseuloja tekevät opinto-ohjaajat:

Riitta Sievänen: Sairaan-ja terveydenhoito, Liiketoiminta ja innovaatiot

Teija Vainikka: Aktiviteettimatkailu, Tietojärjestelmät, Kone- ja kaivostekniikka

Opetuksessa jokainen lukivaikeus huomioidaan yksilöllisesti ongelman vaikeusasteen mukaisesti. Tämä voi merkitä esim. lisäaikaa koesuorituksissa, yksilöllistä vastaustapaa (esseen sijasta asioiden luetteleminen), mahdollisuutta käyttää kannettavaa tietokonetta koetilanteessa. Myös suulliset tentit ovat mahdollisia. Opinnäytetyöhön liittyvän kypsyysnäytteen kirjoittamisessa opiskelijalle voidaan varata pitempi aika tai hän voi käyttää tietokonetta. Opiskelija voi myös täydentää suoritustaan suullisesti.

Luku- ja kirjoitusvaikeus voidaan huomioida opetusjärjestelyissä vain jos se on todettu virallisesti. Todisteeksi käy yksilötestistä saatu ns. lukitodistus, joka ei saa olla viittä vuotta vanhempi. Järjestelyistä on sovittava opintojakson opettajan tai kypsyysnäytteen arvioijan kanssa.

Kieliopinnoista vapauttaminen (erityinen syy)

Lukemis- ja kirjoittamisvaikeuden perusteella vapautus  kieliopinnoista voidaan pääsääntöisesti myöntää vain jos opiskelijalla on todettu vaikea lukemis- ja kirjoittamisvaikeus. Todisteeksi hakemukseen tulee liittää erikoislääkärin (esim. neurologin) lausunto, joka ei saa olla viittä vuotta vanhempi.

Vapautus ei estä opiskelijaa osallistumasta kielten opintojaksoille.