Työn opinnollistamisen tavoitteena on ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen ja työn tekemisen ketterä yhdistäminen. Ammattikorkeakoulutasoiseen oppimiseen (taso 6) kuuluu taitojen hallitseminen: kykyä soveltaa ja luovuutta ammattialalla. Tiedollisella puolella ammattitaitovaatimuksissa on teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arviointi. Työn opinnollistaminen perustuu sekä taitojen oppimiseen että tietoperustan kehittämiseen.

Opinnollistamisessa voidaan erottaa kolme erilaista tilannetta.

Opiskelijalähtöisyys: opiskelija tekee sellaisia työtehtäviä, joissa hän selkeästi oppii ammattialansa ja koulutuksensa oppisisältöihin liittyviä tietoja ja taitoja.

Työelämälähtöisyys: avoimen korkeakouluopintojen kautta työelämässä oleva henkilö voi virallistaa ja opintopisteyttää oppimistaan ja osaamistaan. Opiskelija ei tällöin ole tutkinto-opiskelija.

Projektitoimintalähtöisyys: opiskelija tekee joko ammattikorkeakoululle, työpaikalleen tai  yhteistyökumppanille projektin, jossa sovitusti opitaan tietyt tiedot ja taidot.

Opinnollistamisessa työssä opitut kokonaisuudet arvioidaan ja opintopisteytetään.

Perusperiaatteet: Opiskelija tutustuu opintojaksojen oppimistavoitteisiin ja sisältöihin, miettii työtehtäviään suhteessa tavoitteisiin. Hän ottaa yhteyttä vastuuopettajaan, jonka kanssa tehdään suunnitelma oppimisesta ja näyttöaineistosta. Opiskelija, vastuuopettaja ja työnantaja tekevät sopimuksen oppimisesta. Opiskelija antaa oppimisjakson jälkeen sovitun näytön osaamisestaan ja saa opintojaksosta arvioinnin ja opintopisteet.

Mitä opiskelija voi tarkalleen opinnollistaa on tapauskohtaista. Työtehtävien pitää olla sellaisia, joissa koulutuksen oppimistavoitteiden mukaiset tiedot ja taidot kehittyvät.

Opinnäytetyötä ei voi esimerkiksi opinnollistaa töiden kautta, vaikka opinnäytetyön aiheen voi saada työpaikalta.

Miten toimia?
1) Tutustu opetussuunnitelmasi osaamistavoitteisiin ja opintojakson sisältöihin. http://opinto-opas.kamk.fi/
2) Ota yhteys opettajatuutoriin tai opintojaksosta vastaavaan opettajaan.
3) Tee opintojaksosta vastaavalle opettajalle esitys siitä, mitä osaamista työssäsi kertyy ja mihin osaamistavoitteisiin se liittyy. Mieti myös sitä, millä tavalla pystyt näyttämään osaamisen kehittymisen. Ammattikorkeakoulutasolla osaamisvaatimuksiin liittyy myös teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden ymmärtäminen ja arviointi. Esitys tehdään lomakkeelle Opinnollistaminen Osaamistavoitteiden konkretisointi.
4) Keskustele esityksesi pohjalta vastuuopettajan kanssa.
5) Sinä, työnantaja ja vastuuopettaja teette sopimuksen oppimisesta, näyttömateriaaleista ja näytön antamisesta. (Käytä sähköistä Sopimus opinnollistamisesta -lomaketta)
6) Kerrytät opetussuunnitelman mukaista osaamistasi ja keräät näyttöaineistoa.
7) Vastuuopettaja ottaa vastaan näytön sovitusti. Myös työantaja / esimies / kollega antaa arvionnin.
8) Vastuuopettaja kirjaan suorituksen Peppi perusrekisteriin.

Mitä on opinnollistaminen? [Video]