PAKIN KÄYTTÖOHJE

Pakki on opiskelijan opiskelijahallinnon työpöytä, jonka kautta opiskelija seuraa omia opintosuorituksiaan, päivittää omaa HOPSiaan, tekee lukukausi-ilmoittautumiset sekä opintojakson toteutuksille ilmoittautumiset  sekä muokkaa omia tietojaan asetusten kautta.

Lataa koko ohje PDF-versiona.  Tästä pääset suoraan ohjeeseen (esim. opiskelijatodistus  ja opintorekisteriote):  Sähköisten asiakirjojen tulostukseen Pakista

1) TYÖPÖYDÄN ESITTELY

Kirjaudu KAMKin käyttäjätunnuksilla osoitteessa https://opiskelija.peppi.kamk.csc.fi .

Opiskelijan työpöydältä käytetään vain toimintoja

HOPS; opiskelija näkee oman koulutuksen opetussuunnitelman ja voi muokata sitä omien HOPS- opintojen mukaisesti ja ilmoittautuu opintojaksoille. opiskelija näkee ja voi tulostaa (PDF) oman opintosuoritusotteensa.  HUOM: Suoritetut kokonaispistemäärät eivät sisällä suoritettujen osasuoritusten opintopisteitä ja ne  joudutaan vielä laskemaan erikseen suoritusotteesta

Suoritusote ; monipuolinen suodatus opintojen seurantaan. Kokonaispisteet kertovat vain kokonaisten opintojaksojen opintopisteet.  Toteutuksen osien eli osasuoritusten pisteet lasketaan itse erikseen esim. suodattamalla näkymään vain osasuoritukset. Esimerkissä 12 kpl kertoo hyväksyttyjen opintojaksojen määrän ja 62 kertoo kuinka paljon opintopisteitä on kertynyt hyväksytyistä opintojaksoista. Tässä ei siis ole osasuoritusten hyväksytyt pisteet.

        Esim. ” Suoritettuja opintoja: 12 kpl, suoritettu laajuus: 62

Asetukset ;  opiskelija voi  päivittää omia tietojansa

Opinnot;  opiskelija  ilmoittautuu lukukausille,  Opinnot -kohdasta löytyy myös linkit  opintojaksojen toteutuksiin ja opinto-oppaaseen.

Tapaamisajat yms. viestintäkäytänne sovitaan erikseen tutorin tai HOPSin ohjaajan kanssa.

HUOM:  Valmistuvat  opiskelijat tekevät tutkintotodistuspyynnön edelleen opiskelijan sähköisellä lomakkeella.

PAKKI opiskelijan työpöydän toimintojen esittely esittelyvideo.

Kuva 1. PAKKI opiskelijan työpöytä

2) LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN

Valitse yläpalkista OPINNOT  ja sieltä Ilmoittautuminen.
Näkymässä näkyy lukukausi ja sille  ilmoittautumisaika sekä Ilmoittaudu -painike.

Ohjevideo.

Paina Ilmoittaudu– painiketta lukukauden kohdalla.

Valitse joko läsnä- tai poissaolevaksi ja Tallenna.

Voit muuttaa ilmoittautumisen tilaa vielä ilmoittautumisaikana. Muina aikoina ota opintotoimistoon yhteyttä.

Ohjeet läsnä-/poissaoloilmoittautumisesta

3) OPINTOJAKSON TOTEUTUKSELLE ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen tehdään aina kullekin lukukaudelle erikseen ja ilmoittautumisajoista informoidaan opiskelijaryhmiä  sähköpostitse. HUOM: Ilmoittautuminen koskee vain 18S syksystä lähtien opiskelun aloittaneista ryhmistä.
Toteutukset, joille on voimassa ilmoittautumisaika (Violetti vilkkuva kuvake) näkyvät HOPSin Tarkastelu (4.) – ja Ilmoittautumiset (9.)- lehdellä. Ilmoittautuminen tapahtuu Ilmoittautumiset- lehdellä.

Huomaa, että saman koulutuksen omaaville ryhmille näkyvät myös muidenkin ryhmien ilmoittautumiset, joten tarkista joko työjärjestyksestäsi tai opinto-oppaastasi (http://opinto-opas.kamk.fi) mitä opintoja OPSin mukaan tarjotaan ryhmällesi kunakin lukukautena.
Huom. Katso myös ohje Ajoitus (6)- lehden ohjeista (alempana) , miten näet sieltä opintojen ajoittumisen lukukausille ryhmäsi OPSIn mukaan.

Ohjevideo.

Jos sama opintojakso näkyy listassa useamman kerran ( eivät välttämättä peräkkäin), niin klikkaa opintojakson nimestä auki näkymä, josta näet mille ryhmälle se toteutus on tarkoitettu. Ilmoittaudu oman ryhmän toteutukselle.
Esim. ylimmäisen linkin tiedoista nähdään, että toteutus koskee ALK18S ryhmää.

Valitse listasta toteutus, joille ilmoittaudut ja paina rivin lopussa olevaa Ilmoittaudu painiketta.
Opintojakso siirtyy Ilmoittautumiset otsikon alle, josta ilmoittautumisen voi vielä perua.

Opintojaksolle ilmoittautuminen siirtää myös opintojakson Ajoitus (6)– näkymässä oikealle lukukaudelle.

Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen vapaasti valittaviin opintojaksoihin tulee tapahtumaan Hae opintoja – painikkeen kautta. Näihin opintoihin ilmoittautumisajankohdasta ja ohjeista informoidaan erikseen ja se on vuosittain keväällä. Opintoja haetaan joko opintojakson koodin tai nimen perusteella.

Täältä kautta haetut opintojaksot näkyvät ns. HOPSin ulkopuoliset opinnot- otsikon alla Tarkastelu(4.) ja Opintojen valinta (5) näkymissä.

 

4) OMIEN ASETUSTIETOJEN MUUTTAMINEN JA KIRJAUTUMINEN ULOS

Valitse oikealta nimesi alta ( Kuva1 kohta 2)  aukeavasta alasvetovalikosta Asetukset.
Yläosassa näkyvät läsnäolotieto ( vihreä=Läsnä), opiskelijan nimi, opiskelijanumero, koulutus ja opiskeluaika ( maksimi).

Valitse vasemmalta listasta vaihtoehto. Jos voit muokata  tietoja, niin ylös ilmestyy Muokkaa – painike.

Opiskelutiedot:         Katselutilassa olevat tiedot
Läsnäolotiedot:        Yhteenveto eri lukukausien tilanteesta ja täältä voi myös tehdä läsnäolo-/     poissaoloilmoittautumisen.
HOPS:                            Oma HOPS
Opintosuoritukset: Pääset katsomaan omia opintosuorituksiasi erilaisilla hakukriteereillä. Avaa  Suodata listaa ja valitse miten haluat suoritukset suodattuvan näkymään

Henkilötiedot:          Ei voi muokata.
Yhteystiedot:             Voi muokata.
Tietojen luovutusluvat: MUISTA tarkistaa tämä !
Lähiomaiset:             Voi lisätä lähiomaisten tiedot.
Asetukset:                  Esim. oman kuvan lisäys

 5) HOPS MUOKKAUS JA OPINTOSUORITUSOTTEEN TULOSTAMINEN

Opiskelijan HOPS määräytyy opiskelijan koulutuksen opetussuunnitelman (OPS) mukaisesti. Koulutuksesta riippuen opintoihin kuuluu mm. pakollisia opintoja ja vaihtoehtoisia opintoja sekä vapaasti valittavia opintoja.

AVAA HOPS työpöydältä

5.1 Tuloste (PDF) opintojaksojen suoritusotteesta

Opintosuoritusote tulostetaan painikkeen Lataa opintosuoritusote (PDF)- painikkeen kautta.  Opintosuoritusotteeseen tulostuu vain suoritettujen opintojen tiedot. Painike HOPSissa oikealla ylhäällä.

Opintosuoritusotteen tulostaminen ohjevideona.

5.2 HOPSin näkymät ja kuvakkeiden selitteet.

Tarkastelu- näkymästä (4.)

Symbolin selitykset saat myös näkyville viemällä hiiren kursorin symbolin päälle tai kysymysmerkin (3.) painikkeesta.

 

Tarkastelu- näkymästä (4.) näet oman koulutukseesi liittyvät opinnot (opetussuunnitelmassa) ja opintojaksojen annetut arvioinnit ( EI OSASUORITUSTEN, katso ne Suoritusotteesta).

Osa opintojaksoista voi näkyä alhaalla HOPSin ulkopuolisissa opinnossa. Opintosihteerit ”siistivat” HOPSin opintojen loppuvaiheessa, joten älä hätäile, vaikka siellä näkyykin opintosuorituksia opiskeluaikanasi.

Kuvassa näkyvät hyväksyttyjen opintopisteiden määrä (62), johon EI sisälly hyväksytyt osasuorituspisteet.

 

 

Tarkastele näkymää myös Suodatinvalinnat– painikkeen kautta. Opintojakson sisällöt aukeavat opintojakson nimeä klikkaamalla.

 

 

Opintojen valinta (5.)
Saman tyyppinen näkymä kuin Tarkastelu (4.) Opiskelijan ei tarvitse muokata tätä näkymää esim. vaihtoehtoisten opintojen suhteen.
Jos haluaa laittaa merkinnät vaihtoehtoiseen opintoon ( vaalean sininen neliö, vie kursori päälle, niin näet selitteen), niin sen voi merkitä klikkaamalla alla olevan kuvan mukaisesti rivin lopussa olevaa valintaa. Rastista merkataan ei valituksi ( ei poista opintojaksoa) ja vastaavasti voidaan palauttaa takaisin valituksi väkäsestä.

Ajoitus(6.) -näkymä

Tähän näkymään ilmestyvät lukukausittain opintojaksot viimeistään silloin, kun niille on annettu arvosanat lukukaudelleen. Opiskelija voi itse myös ajoittaa opintoja eri lukukausille. Tässä näkymässä voit raahata opintojaksojen ajoitusta eri lukukausille ja myös raahata (Risti-painike) sen pois viemällä vasemman puoleiseen opintojaksojen listaan takaisin.
Samoin vasemman puoleisesta listasta voit raahata opintojaksoja valitsemallesi lukukaudelle.

Luo ajoitukset– painikkeen kautta voit hakea OPSiin määritettyjen opintojaksojen ajoitukset. Tämä helpottaa mm. näkemään mitä opintojakoja on tarkoitus kullakin lukukaudella suorittaa, jotta pysyisit valmistumisaikataulun mukana.
Tämän näkymän mukaan tiedät myös mille opintojaksoille tulisi ilmoittautua kullekin lukukaudelle.
Tyhjennä ajoitukset – painike tyhjentää sellaiset ajoitukset, joille ei ole annettu arvosanaa tai jos opintojaksolle ilmoittautumista ei ole hyväksytty.

 

 

 

 

 

 

 

 

6) SUORITUSOTE (osasuoritukset)

Suoritusotteesta näet kaikkien suorittamisiesi opintojaksojen arvosanat ja myös osasuoritusten(toteutuksen osat) arvosanat.
Huomaa, että Suoritettuja opintoja ja suoritettu laajuus kohdassa näkyvät vain kokonaan hyväksyttyjen suoritusten opintojaksojen tiedot.
Näytä osat– painikkeen kautta saat näkyville opintojaksojen osasuoritusten arvioinnit.
Kannattaa tutustua myös Suodata listaa ominaisuuksiin, jolla voit säätää mitä tietoja näkymässä näkyy. Esim, vain Suoritettu osittain näyttää opintojaksot, joissa on osasuorituksia, mutta ei kokonaisarvosanaa.
Samoin voit suodattaa Lukuvuodet ja Lukukaudet mukaisesti.

Viereisestä kuvasta voidaan laskea suoritetut osasuorituspisteet ( 2 op) yhden opintojakson osalta ja ne tulee summata suoritusotteen ilmoittamaan opintopistemäärään, niin siten saadaan todellisten suoritettujen opintopisteiden määrä. Kun yksikin hyväksytty osassuoritus puuttuu, niin silloin opintojaksolla ei ole kokonaisarvosanaa.
Huomio, että puuttuvien ja hylättyjen osasuoritusten pisteitä ei lasketa suorituksiin.
Kun kaikki osasuoritukset ovat hyväksyttyjä, niin silloin voidaan antaa opintojakson arvosana.
Jos kakista osasuorituksista on annettu hyväksytty arvosana, mutta se puuttuu opintojakson kokonaisarvosanasta, niin muistuta opettajaa, että hän antaa myös opintojakson lopullisen arvosanan.