Opettajien yhteystiedot voit hakea Sinfowebistä
SOTE- osaamisalue,   Taito 2  Ketunpolku 4
Koulutusjohtaja Mikko Keränen
Vastuuyliopettaja YAMK Rauni Leinonen
Opinto-ohjaaja Riitta Sievänen
Opintosihteeri (Tieto 1) Marja Haapavaara
Kv-koordinaattorit Jaana Härkönen
Harjoittelukoordinaattori Tiina Poranen
Opinnäytetyön vastuuopettaja Teija Ravelin
BUSINESS -osaamisalue
Koulutusjohtaja Kimmo Nikkanen
Liikunta ja vapaa-aika,  Tieto 2, Ketunpolku 1
Vastuuyliopettaja YAMK Perttu Huusko
Opinto-ohjaaja Kaisa Loikkanen / Teija Vainikka
Opintosihteerit (Tieto 1) Heli Krökki (Liikunta)
Sanna Laukkanen (Sports)
Kv-koordinaattori Marjukka Turunen
Harjoittelukoordinaattori Kaisa Loikkanen
Anne Karhu (Sports)

Opinnäytetyön vastuuopettaja

Anne Karhu , Kirsi Huotari (Sports)
Matkailu, Tieto 2, Ketunpolku 1
Vastuuyliopettaja YAMK Pasi Korhonen
Opinto-ohjaaja: Teija Vainikka
Opintosihteeri (Tieto 1) Heli Krökki (Matkailu)
Sanna Laukkanen  (Tourism)
Kv-koordinaattori: Marjukka Turunen
Harjoittelukoordinaattori Mika Pietarinen
Opinnäytetyön vastuuopettaja Mika Pietarinen
Simo Määttä /Thesis Research Methods
                   Liiketalous, Taito 1,  Kuntokatu 5
Vastuuyliopettaja YAMK Jaana Lappalainen
Opinto-ohjaaja: Raija Jormakka
Opintosihteerit (Tieto 1) Heli Krökki
Sanna Laukkanen (International Business)
Kv-koordinaattori: Marjukka Turunen
Harjoittelukoordinaattorit Arto Huuhtanen
Sami Malm (International Business)
Opinnäytetyön vastuuopettajat: Mervi Väisänen
Simo Määttä  Tilasto-osuudet
Sami Malm (International Business)
TEKNOLOGIA- osaamisalue, Taito 1 Kuntokatu 5
Koulutusjohtaja Jari Kähkönen
Tietojenkäsittely
Opinto-ohjaaja Leena Heikkinen
Opintosihteeri (Tieto 1) Marita Karjalainen
KV-koordinaattori Veli-Pekka Piirainen
Harjoittelukoordinaattori Arja Sirviö
Opinnäytetyön vastuuopettaja Tanja Korhonen
Tieto- ja viestintätekniikka
Vastuuyliopettaja YAMK Jari Kurtelius,
Opinto-ohjaaja: Jari Kurtelius
Opintosihteeri (Tieto 1) Marita Karjalainen
KV-koordinaattori Veli-Pekka Piirainen
Harjoittelukoordinaattori Eero Soininen
Opinnäytetyön vastuuopettajat Taneli Rantaharju
                     Kone- ja rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 
Opinto-ohjaaja: Jari Kurtelius
Opintosihteeri (Tieto 1) Marita Karjalainen
KV-koordinaattori Risto Oikari
Harjoittelukoordinaattori Eero Soininen
Opinnäytetyön vastuuopettajat Pekka Juntunen