Opettajien yhteystiedot voit hakea Sinfowebistä
SAIRAAN- JA TERVEYDENHOITO,  Taito 2  Ketunpolku 4
Koulutusjohtaja Mikko Keränen
Vastuuyliopettaja YAMK Rauni Leinonen
Opinto-ohjaaja Riitta Sievänen
Opintosihteeri (Tieto 1) Marja Haapavaara
Kv-koordinaattorit Jaana Härkönen
Harjoittelukoordinaattori Tiina Poranen
Opinnäytetyön vastuuopettaja Teija Ravelin
AKTIVITEETTIMATKAILU , Tieto 2  Ketunpolku 1
Koulutusjohtaja Kimmo Nikkanen
Liikunta ja vapaa-aika
Vastuuyliopettaja YAMK Perttu Huusko
Opinto-ohjaaja Kaisa Loikkanen
Opintosihteerit (Tieto 1) Heli Krökki (Liikunta)
Kirsi Sievers (Sports)
Kv-koordinaattori Marjukka Turunen
Harjoittelukoordinaattori Kaisa Loikkanen
Kari Partanen (Sports)

Opinnäytetyön vastuuopettaja

Anne Karhu , Kirsi Huotari (Sports)
Matkailu
Vastuuyliopettaja YAMK Pasi Korhonen
Opinto-ohjaaja: Teija Vainikka
Opintosihteeri (Tieto 1) Heli Krökki (Matkailu)
Kirsi Sievers  (Tourism)
Kv-koordinaattori: Marjukka Turunen
Harjoittelukoordinaattori Mika Pietarinen
Opinnäytetyön vastuuopettaja Mika Pietarinen
Simo Määttä /Thesis Research Methods
LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT, Taito 1 Kuntokatu 5
Koulutusjohtaja Kimmo Nikkanen
Vastuuyliopettaja YAMK Jaana Lappalainen
Opinto-ohjaaja: Raija Jormakka
Opintosihteerit (Tieto 1) Heli Krökki
Kirsi Sievers (International Business)
Kv-koordinaattori: Marjukka Turunen
Harjoittelu-koordinaattorit Arto Huuhtanen
Sami Malm (International Business)
Opinnäytetyön vastuuopettajat: Mervi Väisänen
Simo Määttä  Tilasto-osuudet
Sami Malm (International Business)
TIETOJÄRJESTELMÄT, Taito 1 Kuntokatu 5
Koulutusjohtaja Jari Kähkönen
Tietojenkäsittely
Opinto-ohjaaja Jari Kurtelius
Opintosihteeri (Tieto 1) Marita Karjalainen
KV-koordinaattori Deepak KC
Harjoittelukoordinaattori Esa Niiranen
Opinnäytetyön vastuuopettaja Arto Karjalainen
Tieto- ja viestintätekniikka
Vastuuyliopettaja YAMK Jari Kurtelius,
Opinto-ohjaaja: Jari Kurtelius
Opintosihteeri (Tieto 1) Marita Karjalainen
KV-koordinaattori Deepak KC
Harjoittelukoordinaattori Eero Soininen
Opinnäytetyön vastuuopettajat
KONE- JA KAIVOSTEKNIIKKA, Taito1 Kuntokatu 5
Koulutusjohtaja Jari Kähkönen
Opinto-ohjaaja: Jari Kurtelius
Opintosihteeri (Tieto 1) Marita Karjalainen
KV-koordinaattori Risto Oikari
Harjoittelukoordinaattori Eero Soininen
Opinnäytetyön vastuuopettajat Pekka Juntunen